เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดแอลกอฮอล์เป็นเล็กน้อยมาก ติดยาเสพติดเริ่มทำผิดกฎเกี่ยว บุคคลอาจละเมิดแอลกอฮอล์โดยไม่เคยพัฒนาติดยาเสพติดกับมัน
คนที่อาจจะข้ามเส้นแบ่งระหว่างการละเมิดและติดยาเสพติดเมื่อเขาหรือเธอจะไม่ดื่มเครื่องดื่มเพื่อให้มีความสนุกสนานหร​​ือได้รับขี้เหล้าเมายา แต่เป็นเพราะเขาหรือเธอได้มาจะขึ้นอยู่กับมัน ชีวิตทั้งชีวิตของแต่ละคนอาจจะมีศูนย์กลางรอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความต้องการของพวกเขาและอยากให้มัน ผู้ติดยาเสพติดไม่ได้มีการควบคุมการดื่ม; ดื่มที่มีการควบคุมเหนือพวกเขา
ติดยาเสพติดหมายถึงกลุ่มอาการของโรคพฤติกรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งความสำคัญของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดปกติการใช้สารเคมีในระดับที่รุนแรงและเป็นอันตรายมักจะเป็นและการใช้อย่างต่อเนื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้จะมีผลกระทบเชิงลบ คนที่ทุกข์ทรมานจากการติดยาเสพติดแอลกอฮอล์อาจจะมีอุปสรรคในการป้องกันทางจิตวิทยาของการปฏิเสธและอาจพยายามที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพวกเขาหรือลดการใช้ของพวกเขา ในบางกรณีการติดยาเสพติดแอลกอฮอล์และต้องใช้การแทรกแซงของครอบครัวและเพื่อนและการรักษาในศูนย์บำบัดแอลกอฮอล์
การฟื้นฟูสมรรถภาพแอลกอฮอล์คือเมื่อจำเป็น? เมื่อแอลกอฮอล์ไม่สามารถควบคุมการดื่มของพวกเขาหรือทนต่ออาการถอนและโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพแอลกอฮอล์อาจมีความจำเป็น
สัญญาณที่เห็นได้ชัดที่สุดของการติดยาเสพติดเป็นความต้องการทางร่างกายหรือทางจิตใจสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาการอื่น ๆ หรือมีอาการที่คุณอาจมีติดยาเสพติดไปยังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึง:
* การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวิธีการที่จะลืมปัญหาของคุณหรือที่จะผ่อนคลาย
* ความลับการรักษาจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว
* การสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่นำมาใช้จะมีความสำคัญกับคุณ
* เปลี่ยนแปลงในมิตรภาพเช่นห้อยออกกับเพื่อนที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
* ความพยายามที่ล้มเหลวในการหยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
* อารมณ์แปรปรวน
* ความวิตกกังวลความโกรธหรือภาวะซึมเศร้า
* การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการนอนหลับ
* รู้สึกสั่นคลอนหรือป่วยเมื่อคุณพยายามที่จะหยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
* เปลี่ยนแปลงในนิสัยการรับประทานอาหาร
* เพื่อจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเพื่อให้ได้รับผลเช่นเดียวกัน
ทุกคนสามารถกลายเป็นทางร่างกายขึ้นอยู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้สถานการณ์ที่ด้านขวาของปริมาณระยะเวลาและความแตกแยก คนที่อาจจะพัฒนาทั้งการพึ่งพาอาศัยกันทางร่างกายและจิตใจเมื่อสาร แม้ว่าหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องของการมีความประสงค์ที่จะหยุดการดื่มสุราเป็นความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่
อยากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่มักจะเป็นเพื่อที่ดีที่จะยับยั้งความสามารถในการหยุดดื่ม ส่วนใหญ่ของการติดสุราต้องสารช่วยเหลืออย่างมืออาชีพทำผิดกฎเกี่ยวเพื่อที่จะหยุดดื่ม กับการรักษาและการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนติดยาเสพติดสามารถหยุดดื่มและเริ่มต้นสร้างชีวิตของพวกเขา
เพื่อที่จะหยุดการติดยาเสพติดแอลกอฮอล์คุณอย่างแท้จริงต้องมีความปรารถนาที่จะหยุด คุณต้องยอมรับว่าคุณมีติดยาเสพติดแอลกอฮอล์และต้องมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะเข้าร่วมในการแสวงหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรักษาบำบัดยาเสพติด คุณจะต้องสามารถที่จะมีความคิดริเริ่มในการที่จะระบุสาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรังของคุณ
รู้สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคเป็นส่วนที่สำคัญมากของกระบวนการกู้คืน เพื่อที่จะทำงานแก้ไขปัญหาเหล​​่านี้ออกมาก็ยังเป็นความจำเป็นที่คุณจะแสวงหาการให้คำปรึกษาการรักษาติดยาเสพติดเพื่อช่วยในกระบวนการบำบัด
ในที่สุดเพื่อที่จะหยุดการติดยาเสพติดแอลกอฮอล์คุณต้องทำการตัดสินใจที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือที่กำลังมองหามืออาชีพที่เป็นกุญแจสำคัญในการกู้คืนติดยาเสพติดที่ประสบความสำเร็จ มีหลายวิธีการรักษาที่แตกต่างกันสามารถให้ความช่วยเหลือในกระบวนการกู้คืนรวมถึงการรักษาผู้ป่วยในการให้บริการผู้ป่วยนอก, คำปรึกษาแบบกลุ่มการให้คำปรึกษาครอบครัวและการให้คำปรึกษารายบุคคล นอกจากนี้ยังมีจำนวนของเครื่องมือที่มีคุณค่ามีอยู่บนอินเทอร์เน็ต