อันตรายจากน้ำมันปลิง

ปลิงดูดเลือดมีเอนไซม์ “hirudin” ที่ใช้เป็นน้ำมันทินเนอร์เลือดปัญหาถ้ามีการแช่แข็งเลือดในช่องแช่แข็ง วัสดุที่ไม่ใช้น้ำมันปลิงมีของเอนไซม์และถ้าน้ำมันที่ใช้ในการกู้เงินจะถูกนำไปใช้กับอวัยวะเพศชายโดยมีเป้าหมายที่จะขยายอวัยวะเพศชายคือการผิดอย่างชัดเจนเพราะ “hirudin” เป็นวัสดุที่จะละลายเลือดแช่แข็งและไม่เลี้ยงเซลล์อวัยวะเพศของเครือข่าย . ปัจจุบันหลายน้ำมันและครีมมีเงินกู้ที่ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ในการยกมันขึ้น มีการศึกษาที่สามารถเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศชายเพื่อให้การใช้งานจะไร้ประโยชน์! แม้ว่าน้ำมันอาจมีการโพสต์กู้ยืมเงินเดิม

ผู้ค้ายาเสพติดเพื่อใช้ประโยชน์จากผลกำไรไถตำนานขายน้ำมันเป็นเงินให้กู้ยืมเพราะผู้ชายหลายคนไม่รู้ มักจะซื้อปลิง OIL (น้ำมันปลิง) จะมาพร้อมกับการใช้งานทางด้านเทคนิคดังนั้นนี่คือความลับ “เทคนิค” ที่เป็นความจริงที่ว่าคุณสามารถขยายเซลล์ Corpora Cavernosa แต่ไม่น้ำมัน แต่น่าเสียดายที่เทคนิคจะได้รับจากมือสมัครเล่นให้บ้าน ทำเลวมากเพียงคัดลอกวิธีการฟรีและแน่นอน จำกัด มากในการฝึกอบรมทางเทคนิคเพื่อผลที่แน่นอนไม่ได้ผลอย่างชัดเจนและคุณจะยังคงขึ้นอยู่กับการกู้เงินเพื่อซื้อน้ำมันและยาเสพติดอื่นที่คล้ายคลึงกัน

เรื่องเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมันในอวัยวะเพศชายที่มีวัตถุประสงค์ของการมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่เป็นอันตรายมากหากช่องคลอดจับคู่ง่ายชื้นการใช้น้ำมันจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการกู้ยืมในช่องคลอดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชื้อโรคที่ “ดี” ใน ช่องคลอดและไม่ได้โดยตรงที่ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรีย “เชื้อโรค” (แบคทีเรียที่ไม่ดี) สายพันธุ์ในช่องคลอด หากช่องคลอดแห้งควรใช้สารหล่อลื่นตามที่จะละลายได้ง่ายในน้ำ (ไม่ใช่น้ำมันปลิง / ปลิง) และแบคทีเรียที่ไม่ทำลายที่ “ดี” ที่มีอยู่แล้วในช่องคลอดไม่มีที่ดีสำหรับช่องคลอดด้วยคือ การใช้น้ำมันและเงินกู้ยืมไม่ดีต่อสุขภาพและเป็นอันตรายเพราะถ้าคู่คุณจะติดเชื้อเป็นอันตรายมากสำหรับมดลูก! อวัยวะเพศของคุณจะได้สัมผัสกับผลข้างเคียงถ้าเงินกู้ยืมที่ไม่ดีที่คุณใช้น้ำมันที่ยังคงมีเชื้อแบคทีเรีย / เชื้อโรคที่เป็นอันตราย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ลงทะเบียนโดยกรมอนามัย) ซึ่งสามารถนำไปสู่​​ความอ่อนแอเกิดการระคายเคืองที่อวัยวะเพศติดเชื้อที่เป็นอันตรายในช่วง